“Rainbowe” kompýuterleşdirilen Feijian iňňeleri jorap ýasamak üçin ýönekeý jorap öndürýär

Gysga düşündiriş:

RB-6FP-I 3.5 ″ Göni görünmeýän jorap trikota Mach enjamy

Iňňe sanlary: 96N 108N 120N 132N 144N 156N 168N

Önümçilik kuwwaty: 300-400 jübüt / dürli jorap ölçeglerine görä 24 sagat

Iş joraplary, tötänleýin joraplar, ýokary dyz joraplar, pes kesilen joraplar, iki reňkli topukly we aýakly joraplar, terri däl joraplar,göze görünmeýän joraplarwe ş.m. trikota can edip biler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

önüm-beýany1

Önümiň beýany

RB-6FP-I göze görünmeýän jorap trikota Mach enjamy
Model RB-6FP-I
Silindriň diametri 3.5 "
Iňňe sanamak 96N 108N Çaga joraplary
120N Çaga joraplary
132N Enetginjek jorap
144N Aýallar ýa-da erkek joraplar
156N 168N Erkek joraplar
200N Hil erkekleriň joraplary
Önümçilik kuwwaty 300-400 Jübüt / dürli joraplara görä 24 sagat
Naprýa .eniýe 380V / 220V
Jemi agram 300KGS
Bukjanyň ululygy 0.94 * 0.75 * 1.55M (1,1m³)

 

önümiň beýany1

1. Esasy iýmitlendirijiler 8 sany we iň ýokary.Bir jorapda 16 reňk örüp bolýar.
2.Biznes joraplary, tötänleýin joraplar, beýik dyz joraplary, pes kesilen joraplar, iki reňkli topuk we aýakly joraplar, terri däl joraplar, göze görünmeýän joraplar trikota can edilip bilner.
3. Has gowy we has çalt ökjeli trikota for üçin iki gezek saýlaýjy we iki gezek saýlaýjy kabul edilýär.
4. speedokary tizlikli dolandyryş ulgamy muti diller bilen kabul edilýär: Iňlis, Rus, Ispan, Arap we ş.m.
5. Jorap maşynyna hyzmat etmegi aňsatlaşdyrýan awtomatiki ýaglaýyş ulgamy.Iňňe ýa-da ýüplügiň döwülmeginden başga-da, ekranda awtomatiki ýalňyşlyk görkeziler.
Şahsy kompýuterde gurnap we ulanyp boljak aňsat nagyş dizaýn programma üpjünçiligi.

jorap trikota can edip biler

Üstünlik

Kompýuterleşdirilen koreý awtomatiki jorap trikota Mach maşyn jorap enjamy satylýar (2)

Meýletin konfigurasiýa

1. Sorujy fan motory 1.1kw (az mukdarda jorap maşyny üçin, 10 toplumdan aşakda, aýratyn sorujy fan motory teklip edilýär, eger 10 toplumdan köp bolsa, merkezi sorujy fan motory has gowudyr, bu elektrik energiýasyny tygşytlamaga kömek edip biler)
2. Esasy iýmitlendirijilerde, kiçi iýmitlendirijilerde, klapan gutusynda solenoid
3. Jübüt elastik hereketlendirijiler, goşa elastik iýmitlendirijiler
4. BTSR ýüplük döwmek datçikleri
5. LGL ýa-da Hytaý markasy akkumulýatorlary
6. Robert ýüplük

Kompýuterleşdirilen koreý awtomatiki jorap trikota Mach maşyn jorap enjamy satylýar (3)

Jorap önümçilik liniýasy

Jorap üçin kiçi bir işe başlamak üçin täze bolsaňyz, 1 ýa-da 2 toplum jorap enjamy has gowy bolar.Zerur enjamlar surat görkezişi ýaly ýönekeý bolup biler: aýratyn sorujy fan motory bilen ýasamak isleýän 1 ýa-da 2 toplumly jorap enjamy, jorap barmaklaryny birleşdirýän maşyn, ýönekeý jorap oturylyşy.
(Jorap bellik enjamy, ýüplük egriji maşyn, üweýji maşyn öz islegleriňize bagly)

Kompýuterleşdirilen koreý awtomatiki jorap trikota Mach maşyn jorap enjamy satylýar (6)

Jorap ýüplügi

Has möhümi ARARNS: Spandex ýüplük, rezin örtülen ýüplük, quakard ýüplük.

önümiň beýany5

Müşderiniň pikirleri

önümiň beýany6
önümiň beýany7
önümiň beýany8

Baglanyşykly önüm

Kompýuterleşdirilen-koreý-awtomat-jorap-trikota-maşyn-jorap-maşyn-satuw- (3)

Jorap barmaklaryny birikdirýän maşyn

Kompýuterleşdirilen koreý awtomatiki jorap trikota Mach maşyn jorap enjamy satylýar (4)

Jorap maşyny öwüriň

Jorap maşyny öwüriň

Kompýuterleşdirilen-koreý-awtomat-jorap-trikota-maşyn-jorap-maşyn-satuw- (5)

Simönekeý jorap oturylyşy

Kompýuterleşdirilen koreý awtomatiki jorap trikota Mach maşyn jorap enjamy satylýar (11)

Guty jorap oturylyşy

Kompýuterleşdirilen-koreý-awtomat-jorap-trikota-maşyn-jorap-maşyn-satuw- (2)

Jorap nokat enjamy

Kompýuterleşdirilen-koreý-awtomat-jorap-trikota-maşyn-jorap-maşyn-satuw- (4)

Jorap bellik enjamy

Kompýuterleşdirilen-koreý-awtomat-jorap-trikota-maşyn-jorap-maşyn-satuw- (7)

Arnüplük egriji maşyn

Kompýuterleşdirilen-koreý-awtomat-jorap-trikota-maşyn-jorap-maşyn-satuw- (1)

Howa kompressory

Kompýuterleşdirilen koreý awtomatiki jorap trikota Mach maşyn jorap enjamy satylýar (5)

Jorap ýüplügi

Önüm gaplamak

平板 隐形
RB-FP-I

Eltip bermek: Deňiz, Roadol, Demir ýol, Howa bilen
Töleg: Söwda kepilligi, T / T, L / C, Western Union, Pul gramy


  • Öňki:
  • Indiki: