Futbol joraplaryny öndürmek üçin ýokary tizlikli zawod bahasy jorap trikota Mach maşynlary

Gysga düşündiriş:

RB-6FTP 3.75 ″ Terri we ýönekeý jorap trikota Mach enjamy

Iňňe sanamak:

96N 108N - Çaga joraplary
120N - Çaga joraplary
132N - enetginjek jorap
144N - Aýallar ýa-da erkek joraplar
156N 168N 200N - Adam joraplary

 

Önümçilik kuwwaty: 250-400 Jübüt / dürli joraplara görä 24 sagat

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

1
3.75 Inç düzlük we Terri jorap trikota Mach enjamy
Model RB-6FTP
Silindriň diametri 3.75 "
Iňňe sanamak 96N 108N 120N 132N 144N 156N 168N 200N
Iň ýokary tizlik 280 ~ 330 RPM
Naprýa .eniýe 380V / 220V
Esasy motor 1.3 KW
Janköýer ≥1.1KW (islege görä)
Jemi agram 300KGS
Bukjanyň ululygy 0.94 * 0.75 * 1.55M (1,1m³)
Önümçilik kuwwaty Dürli ululykdaky joraplara we senetlere görä 250 ~ 400 jübüt / 24 sagat

Jorap görnüşi:
Trikota Way usuly bilen: Jorap
Asyrlar boýunça: Çaga joraplary, Çaga joraplary;Enetginjekleriň joraplary;Ulularyň joraplary
Jorap stilleri boýunça: Moda joraplary;Iş joraplary;Sport joraplary;Tötänleýin joraplar;Futbol joraplary;Tigir sürmek joraplary
Jorap uzynlygy boýunça: topuk joraplary;Dyz ýokary joraplar;Dyz ýokary joraplaryň üstünde
Funksiýa boýunça: Meş, Tikiş tikişi, gapyrga, ýokary elastik welt, goşa welt, Y topuk, iki reňkli topuk, bäş aýak jorap, çep we sag jorap, aşaky aýak tikin joraplary, 3D jorap, quakard jorap we ş.m.

Jorap maşynynyň iňňe sanyny nädip saýlamaly:

96N 108N - Çaga joraplary
120N - Çaga joraplary
132N - enetginjek joraplar
144N - Aýallar ýa-da erkek joraplar
156N 168N 200N - Adam joraplary

sport joraplary
jorap

Jorap liniýasy

Önümçilikden öňki enjamlar:
Howa kompressory, howa kompressory saklaýyş tanky, süzgüç, sowadyjy guradyjy, stabilizator, sorujy fan motor

Equipmentokarda agzalan enjamlaryň ululygy ýa-da güýji dürli jorap maşynyna görä üýtgeşik bolar.

Bejergiden soň enjamlar:
Jorap aýagynyň ýapylýan enjamy:
Bir motorly model 181;Iki motorly model 282;Üç motorly model 383;Bäş motorly 585;Alty motorly model 686

Jorap oturylyşy:
Elektrik jorap oturylyşy;Guty jorap oturylyşy;Rotary jorap oturylyşy

10 toplumdan aşakda laýyk önümçilik liniýasy:

önüm-beýany2
önüm-beýany3

3.75 dýuým silindr

Jorap dokamak üçin ulanylýan jorap maşynynyň iň möhüm bölegi hökmünde.Bu modeliň diametri silindr 3,75 dýuým.Silindriň iňňe sanlaryny dürli ýaş toparyna görä saýlap bolýar.

Standart funksiýa

Saýlaýjy

Quakkard nagyşlaryny isleýşiňiz ýaly ýasamak üçin quakard iňňelerini dolandyrmak üçin ulanylýar.Ulanylýan tegelek sim, beýleki tekiz simlerden has uzak dowam edýär we zeper ýetmäge has az ýykgyn edýär.

önüm-beýany4
önüm-beýany5

Nusga dizaýn programma üpjünçiligi

Şahsy kompýuterde gurnap we ulanyp boljak aňsat nagyş dizaýn programma üpjünçiligi.DIY joraplary isleýşiňiz ýaly etmek üçin öz pikiriňiz bilen jorap patterini dizaýn edip bilersiňiz!

Iki gezek ulanýan maşyn

RB-6FTP goşa ulanylýan jorap maşyn modelidir, bu tomus hem inçe görnüşli jorap geýmek, hem-de gyş galyň görnüşli jorap geýmek üçin amatly.

Diňe 1 maşyn bahasyny töläň, ýöne 2 dürli jorap ýasap bilersiňiz, bu hakykatdanam tygşytly saýlaw.

önüm-beýany6
7
8
9

Meýletin funksiýalar

10
11
12

Müşderiniň pikirleri

önüm-beýany8
önüm-beýany9
önüm-beýany10

  • Öňki:
  • Indiki: